Univerzita třetího věku

 • Add to favorites
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger
 • Digg

Univerzita třetího věku

Konzultační středisko Městské muzeum Mimoň viz zde.

Adresa:

V Lukách 101, Mimoň www.e-senior.cz                                                                                                                                                                                          www.muzeummimon.cz

Od 25. září 2017  začne v Městském muzeu další seminář Univerzity třetího věku, tentokrát na téma „Cestování – co jste možná nevěděli“. Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městském muzeu Mimoň (muzeum@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea. Přihlásit se mohou i ti, kteří předchozí semináře neabsolvovali.

Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň.

Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma. Jde tedy o kolektivní domluvu.

Cena aktuálního kurzu je 300,- Kč.

Kdo může studovat:

 • Osoby se statutem důchodce
 • Invalidní důchodce bez rozdílu věku
 • Osoby splňující věk pro pobírání starobního důchodu

Přihláška pro nové studenty

Osnova kurzu:

 1. Cestování a cestovní ruch
 2. Historie cestování
 3. Lázeňství a jeho historie
 4. Za čím lidé cestují
 5. Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
 6. Pojeďme do světa

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

Povinně:

 • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky)
 • minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky – počet vypracování testů je neomezený
 • samostatně vypracovaný závěrečný test  – jen jedna možnost vypracování závěrečného testu

Nepovinně:

 • vypracování eseje na dané studované téma
 • účast na Závěrečném semináři – po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.)