Stálá expozice

  • Add to favorites
  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger
  • Digg

V přízemí muzea je pro návštěvníky postupně připravována stálá expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Historická část zahrne období pravěku a středověku a období od roku 1516 do roku 1948. Přírodovědná expozice pak je rozdělena na faunu obratlovců a bezobratlých a botanickou část, kterou bude bylinná zahrada v okolí muzea.Venkovní prostor doplňuje opravená socha sv. Jana Nepomuckého, která stávala na Písečném mostě. Nově jsme pro návštěvníky rozšířili stálou expozici, která se nachází ve spojovací chodbě a márnicí a je věnována prusko-rakouské válce 1866, která zasáhla do dějin města. Část nové expozice tvoří uniformy, zbraně a rozsáhlé doprovodné texty. Vše doplňuje márnice s expozicí věnovanou pohřebnictví. Tajemnou atmosféru doplňuje i nebožtík, který přivodí nejednomu návštěvníkovi mrazení po těle.