Doporučujeme

0

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Konzultační středisko Městské muzeum Mimoň viz zde.

Adresa:

V Lukách 101, Mimoň www.e-senior.cz                                                                                                                                                                                          www.muzeummimon.cz

Od 25. září 2017  začne v Městském muzeu další seminář Univerzity třetího věku, tentokrát na téma „Cestování – co jste možná nevěděli“. Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městském muzeu Mimoň (muzeum@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea. Přihlásit se mohou i ti, kteří předchozí semináře neabsolvovali.

Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň.

Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma. Jde tedy o kolektivní domluvu.

Cena aktuálního kurzu je 300,- Kč.

Kdo může studovat:

 • Osoby se statutem důchodce
 • Invalidní důchodce bez rozdílu věku
 • Osoby splňující věk pro pobírání starobního důchodu

Přihláška pro nové studenty

Osnova kurzu:

 1. Cestování a cestovní ruch
 2. Historie cestování
 3. Lázeňství a jeho historie
 4. Za čím lidé cestují
 5. Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
 6. Pojeďme do světa

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

Povinně:

 • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky)
 • minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky – počet vypracování testů je neomezený
 • samostatně vypracovaný závěrečný test  – jen jedna možnost vypracování závěrečného testu

Nepovinně:

 • vypracování eseje na dané studované téma
 • účast na Závěrečném semináři – po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.)
0

Bylinná zahrádka

V areálu muzea se nachází venkovní botanická expozice bylinek. Můžete si zde prohlédnout dvacet různých druhů bylin. Z informačního panelu se pak dozvíte, k čemu která bylinka slouží.

 

 

0

Galerie J. A. Pacáka

11. prosince 2011 byla slavnostně pokřtěna  galerie Městského muzea na galerii J. A. Pacáka.

Křtu a zároveň vernisáže výstavy se zúčastnila výtvarníkova manželka s oběma dcerami a vnučkou. Úvodní slovo pronesl známý psychiatr Jan Cimický, o hudební vystoupení se postaral Jeňýkův dlouholetý přítel a frontman kapely Olympic Petr Janda. Následně na svého kamaráda zavzpomínal Ivan Mládek. Celá vernisáž se nesla ve veselé a přívětivé atmosféře, která tak dobře vystihovala Jeňýkovu povahu.

Před galerií je stálá expozice osobních věcí J. A. Pacáka, kterou rodina dala muzeu do dlouhodobé zápůjčky. Návštěvníci se zde zároveň dozvědí o propojení Jeňýka s Mimoní.

Jan Antonín Pacák

Tento známý výtvarník a hudebník se vyučil keramikem a poté absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění.Od 50. let jako multiinstrumentalista vystupoval s řadou dixielandových kapel. Uměl hrát na kontrabas, banjo, kazoo, valchu, foukací harmoniku, flétnu a zejména bicí nástroje. Známým se stal jako bubeník skupiny Olympic, se kterou také nazpíval písničku Bon Soir Mademoiselle Paris, kterou napsal Petr Janda speciálně pro J. A. Pacáka po návratu skupiny z Francie. V roce 1965 v této kapele nahradil Františka Ringo Čecha, v dubnu 1971 kapelu opustil a věnoval se především malířství. Na hudbu ale nezanevřel. Společně se Zdeňkem Rytířem založili skupinu Blue Five a hrál v kapele doprovázející vystoupení Ivana Mládka (Čundrkántryšou). Zemřel 23. března 2007 v Měchenici.

 

 

0

Stálá expozice

V přízemí muzea je pro návštěvníky postupně připravována stálá expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Historická část zahrne období pravěku a středověku a období od roku 1516 do roku 1948. Přírodovědná expozice pak je rozdělena na faunu obratlovců a bezobratlých a botanickou část, kterou bude bylinná zahrada v okolí muzea.Venkovní prostor doplňuje opravená socha sv. Jana Nepomuckého, která stávala na Písečném mostě. Nově jsme pro návštěvníky rozšířili stálou expozici, která se nachází ve spojovací chodbě a márnicí a je věnována prusko-rakouské válce 1866, která zasáhla do dějin města. Část nové expozice tvoří uniformy, zbraně a rozsáhlé doprovodné texty. Vše doplňuje márnice s expozicí věnovanou pohřebnictví. Tajemnou atmosféru doplňuje i nebožtík, který přivodí nejednomu návštěvníkovi mrazení po těle.

0

Audiostezka Mimoň

Audiomimoň.cz je projekt naučné stezky, která nyní zahrnuje 20 objektů v Mimoni a nejbližším okolí, které rozhodně stojí za navštívení. Je určena návštěvníkům města i rodilým Mimoňákům. Zajímavé průvodní texty jsme pro vás nahráli jako zvukovou stopu ve formátu MP3, kterou doporučujeme poslouchat přímo u jednotlivých objektů. Zvukové stopy a více o audiostezce naleznete na http://www.audiomimon.cz/

0

Kaple Božího hrobu

Jan Putz z Adlersthurnu, majitel panství Mimoně cestoval v roce 1625 do Jeruzaléma. Přitom vznikla myšlenka vybudovat kopii Božího hrobu i ve své vlasti. R. 1655 bylo pro stavbu vybráno místo Na pískách vedle zříceniny kostela sv. Kříže a když r. 1660 Jan Putz umíral, musel mu nejstarší syn Jan František Edmund u smrtelné postele slíbit, že kapli sv. Hrobu v Mimoni postaví. Stavbu započal r. 1665 významný stavitel Giulio Broggio a dokončil r. 1667.

Otvírací doba:

červen – září:

So: od 13:00 do 17:00 hodin

Ne: od 9,00 do 12,00 a od 13:00 do 17:00 hodin

a ve významné dny (Velikonoce, Den města)

0

Poutní cesta

Putování je člověku vrozeno. Každý se někam vrací, do krajiny dětství, za dobrými přáteli a také tam, kde nalézá svěží myšlenky a povzbuzení ducha. Jsou místa na pohled obyčejná, ba i docela nezajímavá. Někde tam se však nalézá věkem zasutá minulost tvořící pravý duchovní cyklus, který můžeme znovu objevovat. Mimoňský Boží hrob je místem dvou protikladných a vzájemně se protínajících představ, smrti a vzkříšení. Odtud cesta vychází a tady také končí. Míří k symbolům mariánské úcty, vyjadřujícím tradiční lásku lidu. Kolem galerie soch světců kráčí poutník k chrámu zasvěcenému apoštolským knížatům sv. Petru a sv. Pavlovi. Po symbolickém zastavení u Getsemantské zahrady pokračuje přes Kalvárii zpět k Božímu hrobu jako místu Vzkříšení. Okruh v délce cca 2 km ukáže putujícímu bohatost a krásu místní barokní architektury a snad ho i přiměje na jednotlivých zastávkách ke krátkému duchovnímu rozjímání.

V muzeu jsou k dispozici doprovodné letáčky Poutní cesty v polštině, němčině a angličtině.

Mapka